Menu
placeholder+image

Đăng nhập ứng dụng VinBus dễ dàng bằng tài khoản Facebook hoặc tài khoản Google.

Để thuận tiện trong việc đăng nhập và sử dụng ứng dụng VinBus - Tìm buýt dễ dàng, bắt đầu từ ngày 01/10/2023 VinBus sẽ hỗ trợ Quý khách đăng nhập qua 2 hình thức.


👉 Đăng nhập bằng Tài khoản Facebook:

  • Bước 1: Mở ứng dụng VinBus.

  • Bước 2: Chọn mục “Đăng nhập bằng Facebook”.

  • Bước 3: Chọn tài khoản facebook hiện có trên điện thoại hoặc thêm mới facebook —> Điền đầy đủ các thông tin đăng nhập → Ấn nút “Đăng nhập”.

  • Bước 4: Xác nhận thông tin: điền đầy đủ thông tin cá nhân và thông tin liên lạc → Ấn nút “Xác nhận” để lưu thông tin.

👉 Đăng nhập bằng Google: 

  • Bước 1: Mở ứng dụng VinBus.

  • Bước 2: Chọn mục “Đăng nhập bằng Google”.

  • Bước 3: Chọn Gmail hiện có hoặc Thêm mới địa chỉ Gmail —> Điền đầy đủ các thông tin đăng nhập. 

  • Bước 4: Xác nhận thông tin: điền đầy đủ thông tin cá nhân và thông tin liên lạc → Ấn nút “Xác nhận” để lưu thông tin.

Kính mời Quý khách xem video hướng dẫn dưới đây để đăng nhập ứng dụng một cách dễ dàng nhất!

❗ Lưu ý: - Đối với Khách hàng đang đăng nhập ứng dụng VinBus bằng số điện thoại, Quý khách vui lòng Đăng xuất và Đăng nhập lại bằng tài khoản Facebook hoặc Gmail. - Nếu Quý Khách đã và đăng sử dụng thẻ tháng của VinBus, vui lòng cài đặt thông tin thẻ vào tài khoản mới vừa đăng nhập trước ngày 01/10/2023”. - Khi Quý khách lần đầu tiên đăng nhập vào ứng dụng VinBus, Quý khách vui lòng cập nhập số điện thoại để thuận tiện trong việc cập nhật thông tin thẻ tháng (nếu có) và nhận được các hỗ trợ kịp thời khi sử dụng dịch vụ của VinBus.

💚 VinBus xin cảm ơn!

Tags:

VinBus