Menu
placeholder+image

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân:

 • Thông tin thu thập từ khách hàng:
 • Thông tin định danh, chẳng hạn như là tên, giới tính, hình ảnh cá nhân, và ngày tháng năm sinh;
 • Thông tin liên lạc, chẳng hạn như địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ giao hàng, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại;
 • Thông tin tài khoản, chẳng hạn như chi tiết tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản, thông tin thẻ tín dụng và thông tin thanh toán (những dữ liệu tài khoản này có thể được thu thập trực tiếp bởi các bên liên kết và/hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán);
 • Thông tin giao dịch, chẳng hạn như thông tin về đơn đặt hàng và thanh toán, và các thông tin khác của sản phẩm và các Dịch Vụ liên quan đến Khách hàng;
 • Thông tin kỹ thuật, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet (IP), dữ liệu đăng nhập của Quý vị, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và địa điểm, các loại và phiên bản của phần mềm bổ trợ (plug-in) trình duyệt, hệ điều hành, nhận dạng thiết bị di động quốc tế, mã định danh thiết bị, IMEI, địa chỉ MAC, cookies (nếu được áp dụng) và các thông tin và công nghệ khác trên thiết bị mà Khách hàng sử dụng để truy cập Vinbus.vn;
 • Thông tin trong hồ sơ, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu của Khách hàng, đơn đặt hàng liên quan đến khách hàng, sở thích, lựa chọn ưu tiên, phản ánh và phản hồi khảo sát của khách hàng;
 • Thông tin tiếp thị và truyền thông, chẳng hạn như sự ưu tiên của Khách hàng khi tiếp nhận thông tin tiếp thị, quảng cáo từ Vinbus.vn và các bên thứ ba,; và
 • Thông tin bổ sung Vinbus.vn có thể yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu để thẩm định nhận dạng (chẳng hạn như bản sao giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, chứng minh nhân dân do cơ quan chức năng cấp) hoặc nếu Vinbus.vn tin rằng Khách hàng đang vi phạm Chính Sách Bảo Mật hoặc Quý chế hoạt động của chúng tôi.


Thông tin thu thập từ ứng viên:

 • Thông tin ứng viên cung cấp ứng tuyển: Tên, email, số điện thoại và CV (đơn ứng tuyển) của cá nhân.

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Vinbus.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.


Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Vinbus.vn trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Vinbus.vn tại vinbus.vn

Vinbus.vn không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi khách hàng truy cập vào Vinbus.vn từ các website khác không phải là website chính thức của Vinbus.vn.


Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty TNHH dịch vụ vận tải sinh thái VinBus sử dụng thông tin Khách Hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách Hàng;
 • Quản lý tài khoản của khách hàng;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản Thành viên của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng;
 • Để trả lời các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp Khách hàng;
 • Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và báo cáo theo yêu cầu pháp luật và/hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ;
 • Lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của Khách hàng;
 • Để xác định khách truy cập trên Vinbus.vn;
 • Thực hiện các cuộc khảo sát;
 • Để tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 • Để cải tiến dịch vụ hiện tại của Vinbus.vn;
 • Liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Vinbus.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Khách Hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách Hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách Hàng tham gia vào Vinbus.vn.

Công ty TNHH dịch vụ vận tải sinh thái VinBus sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

 • Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Tuyển dụng nhân sự.


Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vinbus.vn


Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Khách hàng:

Vinbus.vn không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Vinbus.vn tuyển dụng nhân sự hoặc các trường hợp được nêu tại mục (i)

Ngoài các trường hợp nêu trên, Vinbus.vn sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Vinbus.vn cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.

(i) Vinbus.vn có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

 • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Vinbus.vn có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của khách hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Vinbus.vn tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Vinbus.vn sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Vinbus.vn. Vinbus.vn có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của shop.vsmart.net. Việc chia sẻ này giúp Vinbus.vn có thể cung cấp cho khách hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà khách hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các liên kết của Công ty TNHH dịch vụ vận tải sinh thái VinBus được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Công ty TNHH dịch vụ vận tải sinh thái VinBus: Vinbus.vn có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và Thương nhân để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Vinbus.vn cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Vinbus.vn sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Vinbus.vn có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Vinbus.vn sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.


Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SINH THÁI VINBUS

Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Email: lienhe@vinbus.vn

Điện thoại: 1900866663


Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

Thành viên có quyền yêu cầu Vinbus.vn thực hiện việc này.


Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Vinbus.vn

Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vinbus.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.


Khách hàng gửi khiếu nại tại địa chỉ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SINH THÁI VINBUS

Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Email: lienhe@vinbus.vn

Điện thoại: 1900866663