Menu
placeholder+image

Thể lệ chương trình "Đi VinBus chạm thẻ NAPAS trúng Macbook pro M2"

Từ ngày 20/10/2022 đến ngày 20/12/2022, khi mua vé lượt trên xe buýt điện VinBus thanh toán thành công bằng thẻ NAPAS không tiếp xúc (thẻ contactless) của các ngân hàng tham gia chương trình, hành khách sẽ có cơ hội trúng nhiều giải thưởng như Apple Macbook, iPhone 13 Pro Max và Airpod pro, với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 300 triệu đồng.

Nhằm thúc đẩy thanh toán không tiếp xúc,  từ ngày 20/10/2022 đến ngày 20/12/2022, khi mua vé lượt trên xe buýt điện VinBus thanh toán thành công bằng thẻ NAPAS không tiếp xúc (thẻ contactless) của các ngân hàng tham gia chương trình, hành khách sẽ có cơ hội trúng nhiều giải thưởng như Apple Macbook, iPhone 13 Pro Max và Airpod pro, với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 300 triệu đồng.